Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/373

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 135 —

Om Christjern förtjenar efterverldens tacksamhet for sitt bemödande att innom sina Stater få anlägga en högskola, måste vi äfven göra hans tidehvarf den rättvisa, att denna längtan, efter en sådan stiftelse, var allmän i Norden. Det är sannt att man kände ännu icke skildnaden emellan kunskaper och upplysning; lefnadssättets råhet aflägsnade ännu det begrepp om smak, som endast uppkommer med en viss förfining i sederna, och lärdomen bestod endast i vissa meningar, ju mer obegripliga ju mer vördade. Men ur detta kaos skulle likväl ljuset en gång framtränga, och så obildade vettenskaperna voro, låg likväl fröet till deras förädling i sjelfva begäret att fortplanta dem. Redan voro flera Akademier upprättade i flera Riken, och dessa aflägsna Läro-Säten besöktes äfven af Danskar, Svenskar och Norrskar; men utom Eriks flygtiga förslag, att innom Skandinaviens gränsor anlägga en Högskola, hade intet verksamt steg blifvit tagit dertill.