Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Konungar som burit Sveriges, Dannemarks och Norriges Kronor.

Om en varm kärlek för sanningen kunnat göra mitt arbete så lärorikt, som det tidehvarf det afhandlar är vigtigt i fäderneslandets häfder, då skall jag anse mitt ändamål icke förfeladt, och mitt företag icke ovärdigt Eders Kongl. Höghets beskydd. Jag skulle icke förlåta mig om jag sökte att dölja hvilken sträng dom efterverlden fäller, hvilken ädel rättvisa den utöfvar, och jag skulle då icke heller kunna visa den ljufva ersättning, som seklernas bifall skänker en ung Förste, för sitt bemödande att förvärfva sina stora Företrädares dygder.

Med underdånigste vördnad och trohet framhärdar

Högborne Förste!
Svea Rikes Kron-Prins!

Min Allernådigste Herres


allerunderdånigste och tropliktigste tjenare
P. A. Granberg.