Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/405

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 167 —

fasligaste dödssätt upptänktes för de olycklige, som föllo i deras händer. De härar som öfverfördes till Finland uträttade föga, emedan deras fiender endast stridde för att plundra, och flydde innan berättelsen om deras inbrott hunnit till hufvudlägret. Danska regeringen ville ännu en gång nyttja de andeliga vapnena emot Sturen, och under sin valfart till Rom utverkade Enkedrottning Dorothea en bannlysning öfver honom, tills hennes lifgeding återställdes. Denna fruktansvärda åska skingrades likväl genom Hemming Gadd, som vid Romerska hofvet bevakade Riksföreståndarens fördelar, och genom egna förtjenster förskaffat sig den helige Fadrens aktning. Men den tillgifvenhet Sten Sture visat för Allmogen hade omsider uppretat Aristokratien. Den kunde icke tåla att Bondeståndet upplyftades ur den förnedring hvari man så länge sökt att hålla det, att det så ofta fick deltaga i allmänna Riksmöten, och kanske ändteligen att