Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/478

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 240 —

Om denna besynnerliga dom kunnat verkställas skulle Johan vunnit mer än han hade anledning att hoppas; men för att emedlertid gifva den en ökad kraft begärtes Kejsarens stadfästelse derpå. Det är sannt att Kejsarens område alldrig sträckt sig till Skandinavien, och han borde icke heller vänta att nu se sina befallningar lydas der; men Johan tyckes hafva haft en dubbel afsigt med sin begäran: han ville

deri-

    hänföra blodbadet i Kalmar till 1504, hvilket är så mycket mindre troligt, som denna stadens belägring af de Svenska icke företogs förr än efter Sten Stures begrafning, som skedde den 16 Febr. Om ock årstiden då tillåtit Johan att utrusta en tillräckligt stor flotta att återtaga staden, är det åtminstone icke sannolikt att han så hastigt gått derifrån och lemnat så svag besättning på ett ställe hvars innevånare borde vara uppretade, att de Svenska kunnat komma i ny besittning deraf före den 18 Maj, samma år, då stilleståndet slöts.