Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
LI
Inledning.

anhängare. Genom ett beslut i Nyköping förklarades för olagligt nästan allt hvad som skett under Albrekts regering; de förläningar han gifvit skulle indragas, och de egendomar han pantsatt återtagas utan lösen; äfven den frälserätt han utdelat förlorades, och kunde endast bibehållas genom den sednare Regentens särskilta nåd. Utan tvifvel var det alldrig Margaretas afsigt att i hela sin stränghet låta verkställa denna författning, kanske skulle det icke ens blifvit möjligt; men den efterlåtenhet hon visade ansågs som en verkan af hennes mildhet; och ett nytt tillfälle att utdela välgerningar så väl som att injaga fruktan, borde föregå utvecklingen af det förslag som hon först vid Eriks kröning ville upptäcka. Sjelf hade hon utöfvat alla Konungsliga rättigheter utan att vara krönt; men hon ville, genom denna Ceremoni, insätta sin fosterson i det höga embete hon uppdragit honom, och på hennes befallning samlades derföre de betydligaste personer från Nordens trenne Riken i Kalmar 1397. Med en prakt, som var värdig tillfället, och värdig Margareta, firades denna kröning, och på samma dag uppsattes det märkvärdiga beslutet om