Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
LIII
Inledning.

Konung, deras vänner likasom deras fiender skulle vara samfälta, och missgerningsmän, förviste ur det ena Riket, skulle icke finna någon tillflyckt i det andra. Utan att upphäfva den gamla valrättigheten gafs ett företräde åt infödda Konunga-söner, nästan lika med det som af ålder varit stadgadt i Sveriges lag och, för öfrigt, nästan alltid iakttaget i Norden. I den händelsen att Konungen skulle dö barnlös, förbödos ensidiga val och anbefalltes enighet. Alla gamla tvister skulle upphöra, och inga krig mer förefalla emellan dessa Stater, hvars inbyggare borde anse hvarannan som bröder. Det är sannt att hvart Rike skulle ännu styras efter sina särskilta lagar; men dessa lagar voro också bäst passande efter folkets olika lynnen, och de olika omständigheter som uppkomma genom luftstrek och lefnadssätt. Intetdera ägde en fullständig lagbok, ännu mindre en som kunde tjena för alla, och särskilta stadgar voro ännu gällande på särskilta ställen i samma Rike. Men äfven denna svårighet kunde med tiden öfvervinnas. Den stora byggnaden var emedlertid gjord, och Margaretas efterträdare behöfde endast att sträcka sin omsorg till de smärre delarna.