Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 64 —

att öfvergå i den grufligaste beskyllning. Allmänheten, som alldrig tror någon ting snarare än det onaturliga, fann mera sannolikhet i den rysliga föreställningen att en Mor velat förgöra sitt barn, än i den enkla förklaringen, att Drottningen, som sjelf ingen rätt ägde till Norriges Krona, sökt att dölja sin sons död, tills hon hunnit att förvärfva sig ett parti, hvilket var nog mäktigt att upplyfta henne på Thronen. Några hemligheter rörande Konunga-huset, hvilka den falske Olof kände, ökade ännu mera förvirringen; man visste icke att han blifvit underättad derom af sin Mor, som varit Konungens Amma, och hon saknade icke anhängare, som trodde, eller låtsade tro honom vara den han föregaf. Vi måste förflytta oss till dessa tider för att icke retas till löje af det skäl hvarigenom Margareta öfvertygade Allmänheten om bedrägeriet; hon visste utan tvifvel att på mängden af menniskor verka inga andra bevis än dem de kunna fatta