Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


KALMARE UNIONENS HISTORIA.

Kalmare-Unionen, i sin början, medförde ett lugn, som Norden på flera sekler icke njutit. Allt var fredligt; och den förminskning, som skedde i skatterna väckte ett billigt hopp om ännu lyckligare dagar. Det snille, som skapat detta storverk, vakade ännu för dess trygghet; nyhetens behag fängslade mängden, och det utseende af storhet, som omgaf Monarkien, hejdade grannars tilltagsenhet så väl som de enskilta missnöjen, hvilka ingen Regering fullkomligt kan qväfva.

Men under det Margareta var syslosatt att utvidga sitt välde oroades hon af en närmare fara. En ung person, som till utseendet liknade hennes aflidne son, visade sig i Norrige, och påstod sin rätt till detta Rike. Den besynnerliga tystnad, som blifvit iakttagen i anseende till tiden då Olof dog, hade blottställt Margareta för en misstanka, hvilken endast saknade tillfälle för