Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 66 —

Margaretas omsorg att utvälja åt sin fosterson en Gemål, värdig att blifva Nordens Drottning. Hennes val föll på Filippa, dotter af Henrik den fjerde i England, och denna Prinsessas dygder uppfyllde hennes undersåtares hopp.

Det var först sedan Margareta hunnit befästa sitt anseende, som hon vågade att afvika ifrån den förställning hon antagit, och hennes uppförande i Sverige bevisar, att den undergifvenhet hon röjdt för det andeliga ståndet endast varit en följd af hennes politik. Ärkebiskop Henrik i Upsala hade åt Domkyrkan gifvit all sin egendom, och till testamentets verkställare utnämnt Riksrådet och Domprosten Andreas. Denne, som låtit nedlägga Ärkebiskopens dyrbaraste saker i en kista, och kan hända misstänkte Drottningens afsigter, trodde förmodeligen att alla våldsamma försök skulle förekommas derigenom att han sjelf satte sig på kistan, då den skulle föras till kyrkan. Men Drottningens Fogde hann