Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 84 —

Men ehuru mycket denna seger kunde smickra Eriks fåfänga, hade den likväl intet inflytande på Grefvarna af Hollstein. Vapnen skulle således å nyo afgöra tvisten, och dryga krigsgärder utskrefvos ur hans Riken; men hans fälttåg blefvo likväl icke lyckligare än förut, och allt hvad han kunde inkräkta om våren förlorades om hösten tillika med de fästen han uppbyggt. Omsider, ledsen vid så många fåfänga försök, samlar han (1417) den största här, som Norden ännu sett, och beslutar att med ens krossa sina fiender. Hundrade tusen man följa hans fana, och med denna styrka, hvars landstigning man fåfängt sökt att hindra, kan han likväl icke mer än på en gång belägra Sleswig och Gottorp. Sleswig öppnar genast sina portar; men Erik förstod icke att begagna sig af den förskräckelse som en seger ingifver i första ögnablicket, och Gottorp, som han då försummade att angripa, kunde sedan icke eröfras. Emedlertid