Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 83 —

men den dom han fällde föraktades likasom alla hotelser, hvilka sakna styrka att verkställas. Sigismund, invecklad i krig innom sina egna gränsor, och utan anseende, likasom utan makt, i norra delen af Tyskland, uppdrog åt Konung Erik, att tvinga Lybeck att återkalla sitt förra Råd. Lybeck, den betydligaste af Hansestäderna, hämtade sina rikedomar och sin styrka af sin handel, den hade en vigtig nederlagsplats i Bergen i Norrige, och en mängd af fartyg som idkade sillfiske vid Skånska stranden. På en gång lades beslag på alla dessa fartyg och på alla de varor som Lybeck ägde i Norrige. Detta steg verkade för häftigt att icke medföra alla de följder som önskades. Lybeck underkastade sig Kejsarens befallning, de afsatte Rådsherrarne återfingo sin förra värdighet, och Erik ägde det nöjet att hafva förödmjukat en stad, som ofta trotsat Dannemarks vapen, och nästan alltid varit förenad med dess fiender.