Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 2 —

Denna anmärkning må icke synas främmande för mitt ämne. Lyckligt för svenska folket hade det varit, om flera af de härar som blodat Sarmatiens och Germaniens fält blifvit nyttjade att uppodla det fosterland de föddes att försvara, om Regenterne mindre sökt sin ära under främmande himlar, mindre sökt odödligheten i eröfrade riken, och varit nöjde med att besegra de hinder som tryckt idogheten i deras moderbygd.

Uplysningen har närmat oss til denna tidepunkt; en välgörande regering har sträckt sin upmärksamhet til våra trånande näringar, och vi våga hoppas att de fjättrar en gång skola lossas som ännu tvinga slögderna. Nya öpnade vägar för handel och rörelse hafva gifvit nya utsigter för framtiden, och det canalverk som skall utgöra ämnet för denna afhandling, har blifvit fullbordadt. Flera århundrade har det förslaget varit underhållet att genom Wenern göra segelfart emellan Öster- och Wästerhafvet; redan under medlet af det