Hoppa till innehållet

Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
— 126 —

Den 13 December 1793 utfärdades således Privilegium för ett Bolag, som, under namn af Trollhätte Canal och Slussverks Bolag, förseddes med vissa förmåner och rättigheter, hvaremot det skulle fullborda och underhålla segelfarten förbi Trollhättan. Innehållet af detta Privilegium, tillika med de Bolagsreglor som samma dag underteknades, är i synnerhet följande:

”Alla Svenska undersåtare ägde frihet att genom subscriptioner deltaga i Bolaget.”

”Alla Kronans ägendomar vid Trollhättan; Gustafs och Gustaf Adolphs slussar, m. m. uplåtos åt Bolaget, under perpetuelt arrende. Hemmanen skulle bibehålla deras Krono natur, och ingen afsöndring nånsin vara tillåten. Under arbetstiden, och i 20 år efter canal, och slussverkets fullbordande, beviljades Bolaget frihet för

    vågades, utom några års inkomster af de foörutnämde egendomar, hvilka nödvändigt skolat återfalla till Kronan ifall arbetet icke kunnat verkställas, emedan förbindelsen att innom vissa år fullborda dtt måste innefatta detta vilkor.