Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
— 127 —

arrendes erläggande; men efter dessa finhets års förlopp kommer det att till Kronan betala, i 15 år 500 R:d. årligen, därefter, i andra femton år 1000 R:d. årligen, sedan i 20 år 1500 R:d. årligen, samt efter den tiden, och allt framgent, 2000 R:d. årligen, utan att någon minskning eller förhöjning sedermera må äga rum.”

”En arbets commendering af 1000 till 1200 man skulle årligen bistå Bolaget till arbetets bedrifvande, Ekevirke till slussportarne fick å Kronans skogar huggas utan betalning, och 800 Centner krut till bergsprängning skänktes ur Kronans förråder.”

”Sjöfarten emellan Wenern och saltsjön förklarades fullkomligt fri, öpen och oinskränkt för alla inhemska.”

”Emot dessa förmåner skulle det åligga Bolaget att innom fyra, eller sist sex år, räknade ifrån 1794 års början, fullborda canal och slussbyggnaden, och i alla tider hålla den i godt och fullkomligt stånd, så