Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151

då hela våningen, efter vaktmästarens afflyttning, ånyo uthyres, denna gång åt lektor Manfred Mustafa Floderus. De öfriga på nedre botten belägna rummen voro vanligen uthyrda åt yngre akademiska lärare. Sålunda bodde Karl Säve här både som docent och professor. En annan hyresgäst var docenten, sedermera professorn i öster­ländska språk, Johan Nordling. Från 1870 uthyras några rum i nedre våningen för servering af mat och kaffe till landsmännens tjänst.

I öfre våningen voro åtminstone fyra rum, afdelade i tvänne dubbletter, uthyrda åt studenter och lärare vid katedralskolan. Genom dörren, som låg midt för trappan, inkom man i den ena dubbletten, nuvarande utskottsrummet samt klubbrummet och den lilla tamburen dem emellan. Till höger om trappan låg den andra dubbletten, nuvarande tamburen och spelrummet. Det förefaller troligt, att nationen åtminstone i äldre tider själf bestått de uthyrda studentrummen med möbler. En från 1855 bevarad »Förteckning på Uplands nation tillhöriga effek­ter» upptager bland annat »en väl konditionerad säng med ganska god väfbotten, stommen till en pinnsoffa, en försvarlig säng» o. s. v. Rummen nordväst om stora salen voro vid periodens början tre stycken och inrymde då som nu biblioteket. Sydost om stora salen lågo tidningsrummet och klubbrummet, där spritförrådet och teaterrekvisita förvarades. Största intresset knyter sig naturligtvis till stora salen, nationssalen, som den af ålder kallas.

Nationssalen är det konstanta i nationens tillvaro; den är för nationen hvad tabernaklet var för det i öknen kringströfvande judafolket. De små rummen rundt om­ kring salen äro alla af senare datum och komma först sent till nationens användning. Man kommer ovillkorli­gen att tänka på de under tidernas lopp uppförda små