Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

fonderadt kapital, utan ett rörligt, brukbart kapital, som äfven samtidens rörelser af olika slag finna användning för. Det är detta drag, som ger åt det nittonde århundradets student- och nationslif dess särart. Adertonhundratalets studentlif är till stor del en social och nationell företeelse. Redan på afstånd förnimmes bruset af en ny tid. Det nya århundradet står i den nationella väckelsens tecken. Dess bärande och ledande män bli också inom student­världen ledande och verksamma personligheter, så Tegnér i Lund och Geijer i Upsala för att nu endast nämna de största namnen. Århundradets historia, sedd från vår speciella synpunkt, måste därför i hög grad bli en de stora personligheternas historia.

Naturligtvis innebär icke den gifna karaktäristiken af det nya seklets studentlif, att det förlorat sin speciella särart såsom sådant, sin essentia substantialis. Upsala är alltid Upsala. Det skall visa sig, att allvarsminen i denna tids ansikte icke är gubbens utan den friska glada ynglingens, och att man fortfarande vet att upprätthålla glädjens och sångens traditioner, ja, att åt dessa gifva en ny förädling och ny kraft.