Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

178

lätt att förstå, att den hvita, guldbroderade duken under dessa många år tarfvat ständiga reparationer. Ett år 1860 framställdt förslag om anskaffande af en ny fana synes icke ha ledt till något resultat, och den gamla Hwasserska fanan fick fortfarande vaja i spetsen för upplänningarnas ärorika tåg. Den användes ännu år 1868, då nationen deltog i aftäckningen af Carl XII:s staty i Stockholm .

Hur den nya fanan kom till, berätta oss Ivar Afzelius’ verser.

»Det spreds ett rykte, ett sorgligt tal
det ryktet kring bygderna förde
och löjet dog och en tår sig stal
i ögat hos den, som det hörde.
Från Enköping ända till Öregrund
gick sorgsen en hviskning från mund till mund:
ack, Uplands fana är fläckad!

Det ryktet hörde inspektörs fru
— det djupt månde henne bedröfva —
Hon ädelt tänkte: ’Min hjelp bör nu
väl Uplands söner behöfva.
Jag listor skall sända till subskription,
ty ej må det sägas om min nation
att hvita fanan är fläckad.’

Så sagdt, två ungmör hon redo fann
att gå omkring staden med listan
och egga qvinna så väl som man
att öppna på kassakistan.
Till ledning blott fingo de instruktion
att säga med mild och bevekelig ton:
’Ack Uplands fana är fläckad!’