Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

180

I tidningen Upsalaposten för den 3 maj samma år finnes en utförlig skildring af detta högtidliga tillfälle. På trappan hade professor Mesterton, omgifven af de tjugo unga damerna, redan tagit plats, när upplänningarna med gamla fanan i spetsen tågade in på gården och placerade sig i ring rundtom trappan.

Inspektor tog då till orda och höll med ljudande klang­full stämma följande tal.

»Landsmän! I dag för 27 år sedan stod på denna plats en af vårt lands, en af vårt universitets yppersta män, Israel Hwasser, om­gifven, liksom jag nu, af unga damer, hvilka sömmat en fana åt Uplands nation. Hwasser, nationens dåvarande inspektor, öfverlemnade i damernas namn den nya fanan åt nationen, med hvilka ord vet jag icke, men det vet jag, att de voro glödande af vältalighet och väckte höga känslor, ädla föresatser och hugstora tankar hos den tidens upländske studenter.
I dag försiggår ett likartadt skådespel — och dock så olika. En annan inspektor står nu inför nationen, som med sin store före­gångare endast kan mäta sig i kärlek till natio­nen. På 27 år förändras mycket. Det är sönerna af 1845 års män, som nu stå framför mig — söner måhända af de unga tärnor, som då omgåfvo nationens inspektor. Hwassers ädla stämma har tystnat — han ställer icke mera till Eder de meningsrika, till hjertat trängande ord, som fordom så ofta flödade från hans vältaliga läppar. Sjelfva den då nya glänsande fanan är nu gammal och sliten, men på dess hvita duk finnes ingen fläck, för