Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/246

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

232

Vi kalla Eder, icke till tunga och ödesdigra rådslut, men till att höra kunnige mäns tankar om Eder och Edert land. Vi uppbåda Eder, icke till vapentag och örlog, men till att åse Edra söners, bröders och vänners vapenlekar. Vi inbjuda Eder att lära känna, hur våra konstnärer se vårt land och folk. Vi bjuda Eder att lyssna till de sånger och låtar, våra slätter och skogar, våra skär och fjärdar, våra arbetsdagars allvar, våra hvilostunders stämning, vårt hat och var kärlek födt ur benådade landsmäns bröst. Vi hälsa Eder välkomna, I karlar och kvinnor af Uplanden och Roslagen på rätt tid och tingstad.

Uplands studenters styresmän:

Carl Th. Mörner
Ivar H. R. Widegren. Torvald Lindberg.
Gunnar Ekholm.»

Klockan fyra på eftermiddagen öppnades tinget ute på Polacksbacken. Tal höllos här af nationens förste kurator, Ivar H. R. Widegren, samt rektor David Blomqvist, förutvarande förste kurator, för hembygden.

Det icke minsta intresset knöt sig till truppuppvis­ningen med på Polacksbacken liggande regementen. Mellan de olika numren förekom såväl körsång som unison sång, och Olof Thunmans nationssång blef från den dagen bofast i mer än en uppländsk dannemans hjärta. Söndagens program upptog först tvänne konserter, den ena i universitetets aula af Uplands sångarförbund under direktör H. Colléens ledning, den andra en spelmanskonsert å allmänna läroverkets högtidssal. Hufvudnumret på dagens program var dock marschen ut till