Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
237
Konstverkens aftäckning.

och så kom tanken upp i nationen på byggandet af en stenmur. Åt arkitekten Evert Milles, hvars fina och konstnärliga intentioner lågo nära broderns, uppdrogs att verkställa en ritning till den tilltänkta muren. Sedan åtskilliga planer varit å bane och förkastats, bland annat planen på att förse muren med ett hvalf öfver ingången, stannade man ändtligen vid det förslag, som gaf oss muren i dess nuvarande skick. Muren uppfördes under sommaren 1914 och aftäcktes vid mårtengåsfesten samma år.

Vår vandring genom ett sekel är slut. Det öppnade sig som ett från fädernas tid kvarglömdt gammalt hus med många tomma salar och rum. Rummen ha fyllts med lif. Vi ha hört röster mumla och glada skratt klinga, och vi ha fångat locken från mer än en hvit panna.