Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

silfverkaffekanna om 70 lods vikt och en silfvergräddskål om 20 lod, och 1817 mottog han ånyo en gåfva af nationen, denna gång bestående af ett sockerskrin om 64 ½ lod och en thekanna om 48 ½ lod. Åt professor Lundblad för­ärades 1824 två dussin silfvergafflar och 1827 ytterligare en present af 1 ½ dussin matskedar och tvänne såsskedar. Därtill kommo nationens utgifter för eget behof. 1825 förmäles sålunda om inköp af ett halft dussin malmstakar jämte tvänne ljussaxar. 1826 företas en insamling till grekerna. Komma så härtill de ej obetydliga utgifter, som nationen gemensamt med öfriga student­nationer i Upsala under denna tid hade att bestrida för särskilda ändamål, som t. ex. Oscarsfestens firande 1819, studentcorpsens Linnébyst o. s. v., så förstår man, att nationen måste dragas med en allt annat än lofvande ekonomi.

En tredje omständighet får icke heller glömmas. Roslags nation företer — och detsamma torde väl äfven i viss mån ha gällt Fjerdhundra — äfven med afseende på sin inre utveckling en vida ålderdomligare prägel än Uplands nation. Det lifstillskott, som nationen så väl kunnat behöfva och med lätthet kunnat förskaffa sig i dessa nya tider med dess friskt pulserande andliga lif, stängdes nu ute genom nationens och inspektörs envisa konserva­tism af de urmodigaste formerna för ett nationslif. Vid akademien stod ju romantiken i vårlig blom, men af dess krafter synes icke ringaste spår inom nationen. Typisk för nationens hållning till de nya rörelserna är ju den nobla gest, hvarmed man i oktober 1810 ansåg sig kunna tillbakavisa ett inom nationen väckt förslag om prenu­meration å Polyphem. Det resolverades nämligen, »att Nationen vore helt och hållet belåten med de tidningar, den redan ägde, och att denna tidning, såsom blott ett organ för det allmänna ovettet, ej af Nationen kunde