Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Kap. II. Nationernas sammanslagning. Eget hem.

Det tredje decenniet af 1800-talet bildar epok i de uppländska studentnationernas historia framför allt genom två i deras lif djupt ingripande händel­ser, dels de trenne nationernas sam­manslagning till en, som börjad 1823 var fullföljd 1829, dels förvärfvandet af eget nationshus. Det är framför allt åt dessa för framtiden så betydelsefulla händelser, som detta kapitel skall ägnas, utan att vi därför låta blicken skymmas för den inre utveckling nationen under samma tid genomlöper.

Den nuvarande nationsindelningen vid Upsala univer­sitet är icke densamma som för hundra år sedan. En blick i den första tryckta studentkatalogen af år 1818 — ett litet 40-sidigt häfte — visar oss tvärtom ganska stora olikheter. I stället för nuvarande 13 nationer ha vi här icke mindre än 17. Norrlands nation saknas. I stället ha vi Medelpado-Jemtländska nationen och Bott­niska nationen. Uplands nation är delad i trenne, Uplands, Fjerdhundra och Roslags, motsvarande den gamla klassiska indelningen af vår provins i Tiunda-, Attunda- och Fjerdhundraland.[1]

  1. Lewenhaput a. a.