Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32

Stallgården

Dessutom förekommer som en vemodsfull erinran om forna svenska förbindelser i österled äfven den finska nationen, som dock försvinner med höstterminen 1824 ur de studerande nationernas led. Längre fram i tiden, år 1838, dyker ännu en nation upp, den mest af nobiles sammansatta skånska nationen, men dess saga är kort och försvinner 1853, endast efterlämnande sitt minne i form af en på Stora torget belägen hvit stenplatta, som länge går under dess namn. Återvändom nu efter denna lilla exkurs till vår egen nation.

Redan länge hade man haft känning af den mängd svårigheter, som voro förknippade med de uppländska studenternas fördelning på trenne nationer. I nationernas täflan sinsemellan var det en själfklar sak, att Uplands som den största skulle hålla sig långt framom både Fjerdhundra och Roslags. Huru medlemsantalet ställde sig vid århundradets början hafva vi redan sett. Vårter­minen 1820 äger Uplands nation 54 medlemmar, Fjerd­hundra 16 och Roslags 20 medlemmar. Vid samman­slagningen 1823 mellan Uplands och Fjerdhundra äger den förra 53 och den senare 16 medlemmar. Äfven om alltså medlemsantalet för Uplands nation icke visar oss