Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
67

förtroligaste förhållande. Nationen bringar honom vid hans ankomst till Upsala sin särskilda uppvaktning och vid hans snara bortgång deltager Uplands nation genom ett latinskt kväde i den allmänna djupa sorgen.

Två månader innan sin död 1839 ihågkommer Wallin Upland-Roslags nation med ett premium å 50 Rd. B:co »att tilldelas någon på en gång i sina studier utmärkt och behöfvande landsman».

Med afseende på sin ekonomi lefver nationen i de tryggaste förhållanden trots denna tids många afbränningar. Mer än en gång skyndar man sig att bispringa olyckliga och behöfvande landsmän. Vaktmästarsysslans bestridande drog dubbla utgifter på nationens konto, enär man under denna tid icke endast hade den egna vakt­mästaren att underhålla utan äfven Roslags nations förutvarande vaktmästare Norgren. Denna bodde hyresfritt i en mindre träbyggnad på gården ända till året 1835, då handlanden Schram med nationen träffade öfverenskommelse om att få nedrifva och bortföra husen på gården mot villkor att på egen bekostnad planera platsen och uppföra ett plank utåt gatan på östra sidan. Såsom fastighetsägare inom staden deltog äfven Uplands nation genom sin kurator i domkyrkoförsamlingens präst- och klockareval, hland annat vid ett tillfälle, då den ville förhjälpa sin förre director musices, läroverkskollegan i Gefle, Bror Gustaf Ekeberg till erhållande af komministraturen vid domkyrkan. En annan liten episod från denna tid bör räddas från glömskan. Nationen hade af någon anledning tagit sig an en föräldralös gosse, Carl Svärd, som sin fosterson, under hvilken benämning han figurerar i nationsprotokollen. Nationen beslutar, att till hans upp­fostran skall årligen utgå 50 Rd. bco. Med den stackars pojkens uppfostran hade det nog blifvit si och så, om icke inspektor personligen tagit hand om honom. Det