Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

74

och från Uplands nation gingo varma deltagande tankar upp till Hwassers sjukläger och lade sordin på vårglädjen. Allt majfestande det året inom nationen inställdes. Far­hågorna blefvo verklighet. Den 11 maj 1860 på mor­gonen hissades flaggan på akademiska sjukhuset på half stång. Israel Hwasser var icke mer. Och i den ståtliga sorgeprocession, som Kristi himmelfärdsdag om kvällen ringlade sig fram genom stadens gator, deltog Uplands nation som närmast sörjande. C. R. Nyblom, som då var docent, tolkade vid grafven de sörjande landsmännens känslor i en vacker dikt. Uplands nation är den närmaste arftagaren till Hwassers minne. Gång på gång vid fest­liga tillfällen har hans bild frammanats för landsmännen, och kapitlet om Israel Hwasser och Uplands nation kan icke bättre afslutas än med den varmhjärtade önskan, som en af nationens senare inspektores, professor Tycho Tullberg, klädt i följande vackra ord:

»Men länge i Sverige skall än bli spordt
hvad högt han tänkt, och hvad ädelt han gjort
och länge skall lefva hans minne.
Men skulle det glömmas, så skall ändå
än länge en fläkt genom Sverige gå
af Israel Hwassers sinne.»