Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Bochum, st. i Westfalen, 65,551 inv. Kolgrufv., bergsskola, fabr.

Bock, 1) Karolina Sofia, f. Richter, sv. skådespel., f. 1792 Sthm, d. 72 där; und. 40 år aktris v. kgl. teatern i Sthm. — 2) Karl Ernst, ty. anat., f. 1809 Leipzig, d. 74 Wiesbaden. Bekant gm sina populära arb., is. Buch vom gesund, u. krank. Mensch. (öfvers. på sv.).

bock|bier, bocköl, ett slags öl. -beutel, korthalsad, bukig glasflaska för vin.

bodēga, sp. källare, vinutskänkn.-lokal.

Boden, kyrkby i Öfver-Luleå s:n, sed. 1900 en fästn. där under uppförande.

Bodensjön, sjö mel. Schweiz o. Tyskl., 539 kv.km., 398 m. öfv. hafvet. Största djup 302 m.; gmflytes af Rhen. Lifl. ångbåtsfart.

Bodenstedt, Friedr. Mart. v., ty. skald, f. 1819 Peine, d. 92 Wiesbaden. Skr.: Lieder d. Mirza-Schaffy (161:a uppl. 02), rom., dramer m. m.

Bodenstein, se Karlstadt.

Bodīnus, Heinr., ty. zo., f. 1814 Drewelow, sed. 69 direkt, f. zo. trädg. i Berlin.

Bod'ley (-le), Thom., eng. statsm., f. 1544, d. 12. Grund. d. eft. B. uppkallade univ.-bibl. i Oxford.

Bodmer, Joh. Jak., schweiz. skald, f. 1698 Greifensee, d. 83 Zürich. Motståndare t. fr. smak i konst o. poesi.

bodmerī, ett mot pant af fartyg, last l. frakt lämnadt lån, s. ej återbetalas om panten går förlorad.

Bodö, nor. st., vid Saltenfjord. 4,827 inv.

Boeck (bok), 1) Krist. B. B., nor. naturforsk., f. 1798 Kongsberg, 40 prof. i Kristiania, d. 77. Deltog i en fransk Spetsbergsexped. — Hans bror 2) Karl Vilh., nor. läk., f. 1808 Kongsb., d. 75 ss. öfverläk. v. rikshospit.

Boeclerus, Joh. Henr., vetenskapsm., f. 1611 Kronheim, af drottn. Kristina utnämnd t. prof. i Upps., rikshistoriogr. 57, d. 72 Strassburg. Skr.: Hist. belli suecodanici (76), m. m.

Boehmēria, Jacq., Urticacæ, bot., ett slags nässlor, odl. i varma delar af Asien. Tågorna af B. nivea kallas kinagräs, kinanässla l. kinahampa o. väfvas t. kinesisk battist.

Boëmund (Bohemund), normand. eröfr., Robert Guiscards son, korsfarare, f. omkr. 1065, furste af Tarent o. (98) af Antiokia, d. 11 eft. ett olyckl. krig mot Bysantion.

Boerhave (bûr-), H., ryktbar höll. läkare, f. 1668 Voorhout, d. 38 ss. prof. i Leijden. Linné en af B:s lärj. Skr.: Institut, med., m. m.

boerkriget, benämn, på den strid om herraväldet i Syd-Afr. som 1899/02 fördes mel. Engld å ena samt boer-republ. Transvaal o. Orangefristaterna å andra sidan.

boers (bûrs), höll. kolonister i Transvaal o. Oranjeflodskolonien.

Boëthius, 1) Jak., präst, f. 1647, kyrkoh. i Mora 91, 97/1710 i fängelse f. majestätsförbryt., frigifv., d. 18 Kolbäck. — Hans sonsons son 2) Dan., filos., f. 1751 Västerås, d. 10 ss. prof. i Uppsala. Skr.: Om moralitetens grund (99), Sedeläran ss. vetensk. (07), m. m. — Hans son 3) Jak. Edv., rättslärd, f. 1789, Upps., d. 49 ss. prof. där. — 4) Dan. Edv., teol., f. 1834, sed. 77 kontr.-prost i Ål. Skr. i teol., d. 05. — Hans bror 5) Simon Joh., hist. förf., f. 1850, 89 prof. i Upps., 01 skytteansk prof. där. Skr.: Svenska högadeln und. Sigismunds reg. (77), tills. m. R. Tengberg: Sverige und. partitidehvarfvet. 1718-1809 (5:e del. af Sveriges hist. fr. äldsta tid t. våra dagar) m. m.

boett', fr., fodral t. verket i ett fickur.

bofink, Fringilla cælebs L., Fringillidæ. Hufvud o. hals askblå, rygg o. skuldror ljust kastanjebruna, strupe o. bröst rödbruna, bakryggen grönaktig, vingarna