Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


chīlisalpeter, salpetersyradt natron, förekommer is. på gränsen mel. Chile o. Peru. Använd, till beredn. af krut, vid stålfabrikat., till gödn.-ämne.

Chiloë (tschi-), chilen. ö. i Stilla hafvet. 22,255 kv.-km., 94,422 inv.

Chilon se Kilon.

Chimboraz'o (tschimvo-), topp på Kordill. i Ecuador, 6,310 m. Ansågs ford. för jordens högsta topp.

chimpans', se schimpans.

chimär (schi-), hjärnspöke, drömbild.

Chinchas-öarna (tschintschas-), Guanoöarna, 3 små öar vid Perus kust. Guanolager, nu nästan uttömda.

chinchilla (tjintjill'a), pälsvärk af ett s. amer. djur med samma namn. Silfvergrått, mjukt, dyrbart.

chīno (tschino), afkoml. af neger o. indianska.

Chiococc'a R. Br., Rubiaceæ. Af C. racemosa Jacq., buske i V. Ind. o. S. Amer., den officinella kainkaroten, s. användes mot ormbett o. vattusot.

Chioggia (kiådd'scha), st. i n. It. vid Adriat. h. 30,563 inv.

Chippendale (tschipp'endel), omtyckt eng. möbelstil, uppkallad efter konstsnickaren Thomas C. (18:e årh.).

chippeways (tschipp'wäs), Ojibways, n.-amer. indianstam, n. om Öfre sjön, omkr. 12,000.

Chir-, se Kir-.

Chiron, se Keiron.

chitōn, gr., de gamle grekernas underklädnad.

Chiselhurst (tschisl'hörst), by nära London. Napol. III dog där 9/1 1873.

Chlad'ni, Ernst Friedr., ty. fys., f. 1756 Wittenberg, d. 27 Breslau. Uppf. C:s klangfigurer.

Cho, se Ko.

choc (schåck), fr., stöt, rytterianfall.

Choczim, Kotin, ry. gränsfäs tn. i Bessarabien. 30,429 inv.

Chodkievicz (kåddkiēvitsch), Jan Karol, pol. fälth., f. 1560, segr. öf. Karl IX vid Kirkholm 05, d. 21.

Chodowiecki (schådåvjes'ki), Dan., teckn. o. kopparstick., f. 1726 Danz., d. 01.

Choiseul (schåasöll'), Et. Franç., hert. af, statsm., f. 1719, Pompadours gunstl., 58 utr.-min., jesuiternas förkämpe, 70 störtad, d. 85.

choklād, fr., blandn. af rostade kakaobönor m. socker o. vanilj. Uppf. i Mexico, fr. 1520 i Europa.

cho'lera mor'bus, lat., se kolera.

Cholūla (tschå-), mex. st. 6,899 inv.

Chopēr, bifl. till Don t. v. 898 km.

Chopin (schåpäng'), Fréd., polsk komp., f. 1809 Zelazova Vola, d. 49 Paris. En af nyrare tidens utmärktaste pianister o. originellaste pianokomposit. Komp.: etyder, notturnos, masurkor, valser, konserter, sonater m. m.

Choræus, Mikael, skald, f. 1774 Finld, d. 06 s. teol. adjunkt vid Karlberg. Var en mild, elegisk natur. Erhöll af Sv. akad. pris för 2 skaldestycken, skref lyr. sånger i Franzéns stil, omarbetade psalmer.

Choron (schårång'), Alex., fr. mus., f. 1772 Caen, d. 34 Paris. Utmärkta mus.-teoret. skr.

Chorsabâd, se Korsabad.

chouāner (schû-), stredo för kon.-dömet mot fr. revolut., is. i Vendée o. Bretagne, fr. 1793, undertryckta 95 o. 99. Namnet eft. anföraren Jean Cottereau, kallad Chat-huant (uggla).

Chretien de Troyes (kretjäng' dö'tråa), nordfransk trubadur fr. 12:e årh. Skr. riddardikter (Parcival, Erec m. fl.).

Christchurch (krajst'tschörtsch), 1) eng. st. vid Stour o. Avon, 4,204 inv. — 2) St. på N. Zeeld, 57,041 inv.

Christie, Vilh. Friman Koren, nor. polit., f. 1778, president vid stortingen 15/16 o. 18, d. 49 ss. tullinspekt. i Bergen.

christmas pantomimes (kriss'mäss pän'tomajms), eng.,