Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/716

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


i kon.-riket Sachsen på båda sidor om Elbe.

sackarīn, kem., ett af stenkolstjära framställdt ämne med intensiv söt smak.

sackarōs, rörsocker.

sacra, lat., heliga ting.

Sacrament'o, 1) fl. i n.-amer. stat. Kaliforn. 2) hst. i nord.-amer. stat. Kaliforn., 30,442 inv. Jordbäfn. 18/4 06.

sacrilēgium, lat., helgerån.

Sacy (sassī), Ant. Isaac, baron Sil-vestre de, fr. orientalist, f. 1758 Paris, d. 38. Skr.: Grammaire arabe m. m.

Sá da Bandēira, Bernardo, visconde de, port. statsm., f, 1796, 32/35, 35/36 o., efter sin uppresn. mot Saldanha (46), 56/59 marin-, 60/64 krigsmin., 68/70 min.-pres., d. 76.

sadducēer, jud. sekt fr. tiden kort före Kristi uppträdande, förkastade den muntliga traditionen.

Sadi, pers. skald, f. 1184, d, 1201. Skr.: lärodikt. Gulistan o. Bostan.

Sādowa, böhm. by, sl. 3/7 1866.

saffiān (marokäng), af getskinn beredt färgadt läder.

safflōr, vild saffran, de torkade blommorna af Carthamus tinctorius. Gult färgämne.

saff'ran, de torkade pistillerna af Crocus sativus, gult färgämne.

safīr, blå varietet af korund, fr. Ceylon, Böhmen.

Saga, nord. myt., en af åsynjorna, historiens gudinna.

sago, malaj., ett slags stärkelsemjöl, s. vanligen erhålles af vissa palmarters märg.

Sagån, fl. i Västmanl., utf. i Mälaren, 75 km. l.

Saharā, öken i n. Afrika mel. Egypt. och Atlanten, 6,180,000 kv.km. Består af flygsandfält, berg o. tal.: oaser. Prod.: dadelpalmen. Djur.: antilop, giraff, lejon, apa, kamel m. fl. Befolkn.: araber, berber.

sahīb, arab., herre.

Sahlgren, Nikol., köpm., patriot, f. 1701 Göteb., 33/68 dir. för ost-ind. kompaniet, d. 76, Gjorde storart, donat. till allmännyttiga inrättningar.

Sahlin, Karl Yngve, filos., f. 1824, 64/94 prof. i Upps. Den förnämste utvecklaren af Boströms system. Förf.

Saïda ford. Sidon, st. i Syrien vid Medelh., 11,300 inv.

Saïd Pascha, vicekon. i Egypt., Mehemed Alis 4:e son, f. 1822, reg. sed. 84, klok och frisinnad, d. 03.

Saidschütz, by i Böhmen, hälsobrunn.

Saifallah, se Chalid.

Saigon l. Saigun, hst. i Kochin-kina, 50,900 inv. Frihamn.

Saima, sjö i Finld, 1,760 kv.-km., afrinner gm Vuoxen i Ladoga.

saint (säng), fr., helig.

Saint Albans (sent ålbens), st. i eng. grefsk. Hertford, 16,019 inv. Bisk. Sl. 1455 o. 1461.

Saint Andrews (sent' en'drus), skot. st. vid S.-A.-viken, 7,621 inv. Univ.

Saint Arnaud (sängt arnå), Jacq. Leroy de, fr. marsk., f. 1796 Bordeaux, 51 krigsmin., d. 57 ss. befälh. på Krim.

Saint Barthélemy, se Barthélemy.

Saint Brieuc (säng briök), fr. st. vid Atlanten, 22,198 inv. Hamn. Bisk.

Saint Cloud (säng klū), tr. st. vid Seine, 7,196 inv. Slott.

Saint Cyr (säng sīr), Louis Gouvion, markis, fr. marsk., f. 1764, tjänade republ. o. Napol. I, kapitul. 13 i Dresden, fången, 15/19 omväxlande krigs- o. marinmin., d. 30.

Saint-Denis (säng denī), 1) Fr. st. vid Seine, 60,809 inv. 2) Hst. på ön Bourbon, 27,392 inv. Hamn.

Sainte Beuve (sängt bov'), Charl. Aug., fr. skald o. förf., f. 1804, d. 69. Skr. poet., krit. o. hist. verk.

Sainte-Croix (sängt kråa'), dan. ö bland Antillerna, 218 kv.km., 18,590 inv. Hst.: Kristianssted.

Saint-Étienne (sängt etjänn'), fr. st. nära Loire, 147,000 inv. Sidenfabr., stål- o. järnmanufaktur.

Saint-Germain (säng schermäng'), gref., kallade sig en äfventyrare