Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Danzig, d. 84 Berl. Grund. 49 i i Berl. d. sed. 53 und. tit. Volkzeitung så spridda polit. tidn. Af B:s skr. äro många öfvers. på sv.

Bernstorff, kgl. lustslott nära Köpenh., har förr tillhört släkten B.

Bernstorff, 1) Joh. Hartv. Ernst, gref., dan. statsm., f. 1712 Hannover, 51 utr.-min., 70 af Struensee utträngd ur ministären, d. 72 Hannover. Vän af böndernas frigörelse, gynn. af konst. o. vetensk. — Hans brorson 2) Andr. Peter, dan. statsm., f. 1735 Hannover, efter Struensees fall inkallad i Guldb. ministären, d. 97. Svenskvänlig o. gynn. af bonde-emancipat. — Dennes son 3) Krist. Gynt., dan. statsm., f. 1769 Köpenh., 97 v. 28 års ålder utr.-min., 18 preuss. utr.-min., afsked 31, d. 35. Reaktionär. — Dennes brorson 4) Albr., preuss. statsm., f. 1809, sed. 45 sändeb. v. åtsk. hof, 61/62 utr.-min., 71 sändeb. i Lond., d. 73 där.

Bernström, John Pet. Fredr., industriidk., f. 1848 Helsingborg, verkst. dir. i akt.-bol. Separator, en af arb.-gifv.-förb.s främste män.

Bernward, ty. bisk., mål. o. bildh., f. omkr. 960, d. 1022 ss. bisk. i Hildesheim. Koppardörrarna t. domen i Hildesh. o. den ber. Bernwardspelaren på kyrkogård. där utförda und. B.s ledn.

Berry (-rī), förd. fr. prov., 14,340 kv.km., nu depart. Cher, Indre, Creuse.

Berry (-rī), 1) Charl. Ferd., hert. af B., 2:e son t. Karl X af Frankr., f. 1778 Versailles, mördad af Louvel 1820. — Hans gem. 2) Caroline Ferd. Louise, neapol. prins., f. 1798, blef 20 mor t. Henrik, gref. af Chambord, flydde eft. julirevol. t. Engld, anstift. upproret i Marseille 32, häktad i Nantes, i hemligh. förmäld m. markis Lucchesi Palli, födde hon i fängelset i Blaye en dotter 33, blef därefter frigifven, d. 70 Brunnsee (Steiermark.)

Berryer (berriē), Pierre Ant., fr. advok. o. polit., f. 1790 Paris, d. 68. Förf.

bersaglieri (-saljēri), it. skarpskyttar, utgöra 12 regem.

berså, fr., löfsal.

Bert (bär), Paul, fr. lärd o. statsm., f. 1833 Auxerre, 69 fysiol. prof. i Paris, 74 radikal medl. af nat.-förs., 81/82 undervisn.-min., 86 min.-resident i Huë (Anam), d. Tongking 86. Skr. i fysiol. o. a.

Berthier (-tiē), Alex., fr. marsk., f. 1753 Versailles, m. Lafaytte i Amer., chef f. gen.-stab. i It. o. Egypt., 1800 krigsmin., 04 marsk., gen.-stabschef i fälttåg, mot Österrike 05 samt mot Preussen o. Ryssland 06/07, sistnämda år suverän öfver Neufchâtel o. Valengin, 08 g. m. prins. Amalie af Baiern-Birkenfeld, 09 hert. af Wagram, gen.-stabschef und. fälttågen 12/14, und. Ludvig XVIII bibehållen s. pär o. marsk., d. gm olyckshändelse 15 Bamberg.

berthierīt, stål grått min., bestående af svafvelantimon o. svafveljärn. Anv. t. framställn. af antimon.

Berthollet (-tållä), Claude Louis, fr. kem., f. 1748 Talloire (Savojen), d. 22 Arcueil (nära Paris). Uppt. af klorblekningsmetoden o. knallsilfver.

Berthollētia H. & B., bot, Myrtaceæ. Sydamer. B. excelsa, resl. träd, lämnar de s. k. brasil. l. paranötterna.

bertillonage (-tijonāsch), fr., ett af fransm. A. Bertillon (f. 1853) uppfunnet syst. för identifiering af förut straffade förbrytare.

Bertīni, Henri, fr. komp., f. 1798 Lond., d. 76 Paris. Skr. förträffl. etyder.

Bertrand (-träng'), Henri Gratien de, gref., fr. gen., f. 1773 Châteauroux, deltog i fälttågen 98/13, åtföljde Napol. t. Elba o. S:t Helena, 30 chef för polytekn. skolan o. medl. af deput.-kam., d. 44 i sin hemort.

Bertrand de Born (-trang' dö bårn), fr. trubadur, f. omkr. 1145