Sida:Ur mitt liv.djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


FÖRBEREDELSER FÖR DET KOMMANDE KRIGSÅRET.


VÅRA UPPGIFTER.

Så snart resultatet av 1916 års strider med någorlunda säkerhet lät sig överskådas, måste vi komma till klarhet rörande den fortsatta krigföringen under år 1917. Något tvivel om, vad fienden skulle göra under nästa år, rådde icke hos oss. Vi måste räkna med en allmän fientlig offensiv, så snart de fientliga förberedelserna och väderleksförhållandena skulle tillåta en dylik. Det var att förutse, att våra fiender, kloka av föregående års erfarenheter, skulle eftersträva samtidighet i sin offensiv på alla fronter, i den mån vi härtill lämnade dem tid och tillfälle.

Intet kunde ligga oss mera om hjärtat och bättre motsvara alla våra önskningar och känslor än att förekomma denna väntade generaloffensiv, kasta över ända de fientliga planerna och från början rycka åt oss initiativet. Jag vågar väl påstå, att jag i detta avseende icke försummat något under de gångna krigsåren, så snart blott medel härtill i något så när tillräcklig utsträckning stått till mitt förfogande. Men nu fingo vi icke låta dessa önskningar fördunkla vår blick för det verkliga läget.

Det rådde intet tvivel, att icke styrkeförhållandet mellan oss och våra motståndare vid slutet av år 1916 utvecklat