Sida:Ur mitt liv.djvu/362

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
360

bemärkelse slita ur sitt hjärta. Själv var han fullt övertygad om denna hjälps stora betydelse. Jag är icke i stånd att säga, huruvida man i alla österrikisk-ungerska kretsar var uppfylld av samma beredvillighet att hjälpa, huruvida man överallt kände sig stå i samma tacksamhetsskuld gent emot oss, som general von Arz.

Vid de österrikisk-ungerska arméfronterna tilldrog sig under sommarens lopp intet av betydenhet. Den enda under detta skede anmärkningsvärda krigshändelse inträffade på albansk mark. Där hade man egentligen under åratal stått overksam mitt emot varandra, italienarna, ungefär en förstärkt armékår, omkring Valona och öster därom, österrikarna i norra Albanien. Krigsskådeplatsen skulle hava varit utan varje militär betydelse, om den icke haft ett visst samband med den macedoniska fronten. Bulgarien befarade ständigt, att högra flygeln av dess front skulle kunna omfattas genom en fientlig framryckning väster om Ochridasjön. Militärt skulle ett sådant fientligt företag vara lätt att möta genom att draga tillbaka den bulgariska västra flygeln från Ochrida i nordostlig riktning. De inrepolitiska förhållandena i Bulgarien gjorde emellertid, som jag redan framhållit, det omöjligt att på den tiden draga tillbaka bulgariska trupper ur detta ockuperade land. Därtill kom den bulgarisk-österrikiska småaktiga avundsjukan i Albanien, som med möda kunde utjämnas av oss.

Upprepade gånger har man framställt frågan, varför icke österrikarna fördrivit sina italienska motståndare från Valona. Denna flottstödjepunkts utomordentliga betydelse såsom andra porthalva vid Adriatiska havets spärrande var påtaglig. För en dylik operation saknade emellertid Österrike-Ungern första förutsättningen, nämligen en motsvarande trafikduglig bakre förbindelse i stridsområdet vid Vojusa. På havet kunde ett dylikt företag icke baseras, under det att landförbindelser icke före kriget funnos i det öde albanska berglandet, och Österrike-Ungern under krigets lopp icke kunde skapa sådana i tillräcklig utsträckning.