Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

10

men 2 gångor så långt/ hörnen stötes bårt med Fijl något så när/ det glödgas/ det träffas med Penan ändlångs kårswijs ifrå det ena hörnet till det andra/ sedan drages starkleken mitt ifrån på en sida till Munstykket/ då på den andra sammaledes åth endarna/ men enär det är med Penan öfwerslaget och så med Banen måste det glödgas/ och altid slås uthan kring Munstycket med Banen at det jämpt warder/ således slås det till des det stort nog warder/ litet större än Skamplun/ det bestötes kring Munstykket at det slät warder/ nembl. Kanterna som hwassa äre/ hwilka och så aff brytes/ och glödgas och enär det är kalt/ skafwes det på båda sidor til des ingen flaga synes/ sedan diupes det i Trä/ och slås sedan med en rund Hammar emot Ambulten/ glödgas i Salacum, lägges så warmt det kommer ur Elden på en Steen och tryckes på med en Hammar/ och der får det ett jämpt Mun­stycke/ och så planeras starkt på Knårran/ först ett starkt strek mitt uthi/ sedan på båda sidor wid Munstycket då mitt ifrån på sam­ma sätt som det förra/ sedan emellan sam­ma radar som för/, då skuras med matt