Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

9

först ett strek mitt uth åth Bladet/ sedan ett strek wid Munstykke runt i kring/ då träf­fas det mitt ifrån på den ena sidan/ sedan på den andra sidan en rad/ men något glist radarna ifrån hwar andra/ at enär heela Bladet är öfwer slaget/ kan man åter emellan samma rader träffa än en gång helt öfwer/ Skeden glödgas/ om hon intet är diup nog slås hon på samma sätt än en gång/ Knappen och Säkket lödes fast wid Skafftet/ sedan sjudes Skeden och planeras sackta som för är sagt/ då förfijlas hon så till Blad som Säcke och Knap med ordinari Fijl/ och sedan med Lindfijl/ då med slät-Fijl glödgas och slipas först med Pims se­dan med Kål/ förste gånden glödgas starkt/ lät sedan bli kalt/ der på siudes något län­ge skuras med Lin klut och Sand torkas/ glödgas något sacktare/ siudes litet mindre/ skuras sedan glödgas åter i brend Winsteen eller Kohlstub siudes litet/ skuras och po­leras.

At göra en Sked med plat Skafft och löda Bladet wid Skafftet.

Till Bladet tages 2 Lod Sölfwer/ Bladet slås tunt som en half öre och så bret/