Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

12

Ett nytt Maner som nu uti Franckrike brukas.

Enär sölfwem är smält/ gutit/ renfijlat/ slås det först öfwer några gångor som är sagt/ det delas halffparten aff emot Bladet/ den andra halffparten til Skafftet wid pass/ men det blifwer till sammans i ett stykke/ Bladet slås i bredden med Pen och i längden/ sedan med Ban och lennas starkt der Spetzen skal komma/ Skafftet lennas starkt fram emot Bladet/ wid endan slås det i bredden/ der bukten skal komma krökes det emot Trä med en tiok pen Ham­mar/ enär det nu är stort nog/ slät skafwet på påda sidor/ men all starkhet blifwer lemnat der Spitzen skal sittia/ warder under Munstykket afflött och muglit hållit/ Skafftet fijlas och så/ det glödgas/ så legges det i en Jern Form i storleek och Fa­con effter Skedbladet/ och Spitzen är i samma Form som man wil hafwa på Skeden/ der på settes stampen aff Jern/ som sluter sig effter Formen, då slås det med en stark Hammar 1 a 2 slag och blir Skeden som hon skal/ men Stampen blifwer merkt mitt på Formen at han ey sned kommer.