Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

13

Det fijlas om något behöfwes och med lind och slät fijlen/ sedan slijpas och siudes.

At göra Knappar med flat Båtten.

När Silfweret är tunt utslaget som det skall wara/ tar man så stort Hugjern som man wil hafwa knappen/ lägger sölfweret emot slät Bly Kåppar eller werk Malm sät­ter Hugjernet der på/ slår med stark Hammar der på så har man storleken/ samma­ledes skeer med under båtten/ legges sedan i Ankan drifwes så hög man will hafwa ho­nom med knap Stempeln/ sedan lägges han i ett mindre Rum/ drages aff med Fijln.

Wil man ha många Knappar lijka höga/ så slås en Klammer uti ett Bräde just så högt at öfwer deln kan gå der nätt under/ när han med Fijln affdragen är. Under­delen friskas som är skafwen för än han uthuggen bleff på den sidan som in kommer/ lemnas så platt men slås ett Luffthål eller twå/ eliest och ett som yskian skall sittia i. Sedan sättes en Klammer genom yskian som skal hålla fast henne med under och öfwer Botten tillijka/ men in uthi Knappen med yskian legges 2 a 3 palior som bedrages.