Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


förfijlas/ opbindes öfwer en Knap/ emot Munstycket stödes med ett Jern i som för är sagt/ och när det är lödt förfijlas.

Låcket slås som til Bägare med samam skierpa doch ofwan helt slätt/ Skarneren med Kasten och Hålkeilar giutas/ förfijlas/ opbindes/ och lödes med Knap opå Låkket/ om det skal flickas eller drifwas/ på Låcket görs det för än Knappen lödes wid/ sedan förfijlas glödgas siudes som för är sagt.

Den Corpus som slås til Kanna/ skål/ Bägare/ Potta etc. kunna swarfwas då bli de så mycket sköna/ då är Munstycket snarare giort och justare än när det fijlas/ Låkken sammaledes.

Talrikar görs på Silfweret pröfwas som sig bör giutes uti plantz/ uthugges slås med Pen och med Ban/ skafwes på båda sidor/ Hörnen hugges bort rsten stukas/ in slås uthi runden.

At smälta utbränt Sölfwer eller Silfwer Fijlning.

Tag Salacrum och gör Stratum super Stratum med det uth brända eller Fijlningen.

Ett annat.