Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


honom sakta öfwer med en slak Stikkel kårswis/ så synnes som Fiel/ sedan glödgas och böjes han som sig bör/ bindes fast och lödes som för är sagt.

Sölfwer Kanna.

Sölfweret smältes proberas, Corpusen slås uht som til Bägarar doch effter större Facon bredare eller högre/ fijlas sammaledes/ tienliga Knappar giutes under Båtten med hårt Slaglod lödes/ försiudes/ Löfwen passas effter Kannan effter Circel-slag och på Rättesteen sees at Munstycket lijka högt kommer/ Handgrepen blir slagen och icke guten/ då giutes Silfweret i Tehn något tiokt/ wid den ena endan slås det uthi bredden/ neder wid uthi lengden i förstone 1 a 2 gångor/ men der de twå spitzar komma uhti ofwan wid Skilten drages i bredden/ enär det är mest bret och långt nog/ då glödgas och krökes det/ sedan drages de Hörn som komma wid Munstycket skarpare op/ kroken nedan öfwer skilten slås och med en Puntz uthi Bly; Enär det glödgas rättas det altid/ och då det fått fin Facon förfijlas det Blåcket som kommer åfwanpå drifwes eller giutes och lödes fast med hårt Slaglod