Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Tag ett Qwintin Salpeter, 1 Lod Alun Salmiac lika/ 8 Qwintin es Ustum, ell Qwintin Victril han måste brännas at han röd warder/ tag sedan Salt Watten/ gör det siudande och börsta aff.

Hellan der til.

Tag Wijnsteen/ Swafwel/ Rötelsteen/ Alun lijka/ half Bruns half Watten.

En god Silfwer Färga.

Tag Salpeter 1 Lod/ Victril Grün span lijka Salmiac ett halfft Lod/ lät det wäl rifwas och op kokas i en reen Kruka med litet Ättickia.

En god Hella.

Tag Wijnsteen/ 1 Lod Swafwel Alun lijka Salt 2 Lod Curcumei 14 2 Stop Bruns och Watten

En annan.

Tag Swafwel 1 Lod Salt lijka Curcumei ett halft Lod/ Alun 14 Rötelsteen lijka.

En annan.

Tag Swafwel 4 Lod/ Wijnsteen/ bränd Alun lijka Gularsenicum 2 Lod Salt 14 Lod.

At Förgylla

Sölfweret som skal Förgyllas bör först