Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


siudas sidst skuras med Glas sand det är den fijna Hållenska eller hwita. Är det krusat Arbete eller drifwet bör det kratsas med kratz-Bårsten och Watten/ skal något bli Zier förgylt eller hwit/ det samma bestrykes med något Leer blandat med Limwatn/ eliest tar man och brend Wijnsteen blandat med Limwatn/ det är starckare och bättre/ det wärmes litet på Elden/ då tar man quick quickstyffien något Qwicksilfwer och bedrager der med at det blir förqwickat/ gnides sedan öfwer med en Parkums Duuk tunt och just öfwer alt som skal förgyllas/ sedan lägges det malna Gullet dijt med Styfften och jemnas wäl öfwer hela Arbete med en stoor fijn Pensel/ men en Harfot är bättre/ sedan lägges det på Elden på litet Eld uthi en Skårfwel eller Gryta/ så at man kan tåla at ta på med Handen/ då Arbetas Gullet uth med Harfoten och gnides öfwer och öfwer ifrån ett til til annat ställe/ åter lägges på liten Eld wändes på alla sijdor/ det blir litet warmare än för/ arbetas åter med Harfoten litet öfwer der Gullet är/ det lägges än på Elden och wärmes litet mer/ gnides åter öfwer med Harfoten/ entelig bårstas