Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Gullet me Harfoten bårt och gnides wäl med en Parkums Duuk öfwer ett stoort swarfwat Träfath.

När Gullet är afbårstat lägges det på Elden at afrökas då fläktas med Fukarn at wäder gies/ är det en flaska Bägare eller något som är högt det blås man til med en Pust/ wändes altid om til des Qwick-Silfweret är bort rökt och det blir gult/ ligger det längre än skadeligit/ och så blir det kalt/ hwad slätt är skuras med Glassand det krusa kratsas/ Leeret blötas först af och twättas bort.

Detta förgyltta lättas på i Glödg Wax/ nembligen Silfweret wärmes litet på Elden så at Glöd Waxet kan smälta enär man gnider det der på öfwer alt lijka/ sedan när Waxet är kall wordet lägges Arbetet på Elden och wärmes/ så tages små stickor af samma Låga tändes Waxet och bräns således/ dock må det icke liggia på StåckEld/ när det intet mer lågar ey heller röker tas det af Elden at swalas/ det lägges sedan uthi Wijnsteen/ då skuras det eller kratsas/ på leras/ sedan lägges det i siudande Askewatn eller reen Luut som intet fett är/ at borttaga