Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


som är några gångor glödgat/ rijf Råsten rätt fijn/ och blanda eller giör an den med Salt Watten/ tårka Sanden.

Item.

Tegel Miöl som offta bränt/ och åter sönder rifwit med Saltwatten angiort.

Forma och giuta något uti Flaskor.

Form Sand tages som til rättat är/ fuktas med Swagöhl eller Öhl och bör wara fijnt siktad med Saltwatten angiort/ och prässad uti Flaskorna/ då glödgat/ sedan anfuktad som skrifwit är/ men intet för wåt/ den Flaskan med Öglorna lägges på ett släkt Bräde/ uti den lägges Patronan som skal formas, Form Sand tages med Henderna och rifwes så at först kommer på Patronan, sedan twingas han stark med Henderna och rullas med Kulan bultas med Hammar/ och ås at han fast blir/ han rifwes åfwan med slät Knif eller Jern at det jämt warder/ då wändes det om med Brädet/ sedan tages Brädet bort Sanden skäres bort runt kring Patronan at han wäl kan falla uth/ det lägges tunt med Sand på Brädet Flaskan lägges der på men det som för war neder kommer sedan op/ här lägges smått