Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


En annan.

Tag Sand 12 Lispund som är wäl fint siktad tag Hand fult Salt lät det förgå uti Watten/ och fukta an Sanden der med/ forma uti Flaskan/ läg den på Elden at Sanden glödgas/ lät Bly kalt och fukta sedan an med Öhl eller Swagöhl och litet Salt i samma Öhl så blir det och hårdare.

Uti Flaskor at iholt giuta.

Görst först en Forma öfwer Patronen, med Gips/ men bestryk Patronen först tunt med Olia/ sedan giut Wax uti samma Gips/ så tiokt som du wil hafwa Silfweret/ skär Waxet mit i tu/ läg en tråd twert öfwer emellan båda endarna/ bestruk Waxet innan til med fijn Kålstubb/ sedan giut der uti en Kärna hwilken warder af twå Delar Tegel Miöl och en Deel Gips giord/ forma Waxet uti Flaskan eller den rätta Patronen, sedan läg Kärnan uti Flaskan/ men Kärnan måste wäl tårkas at uti henne aldeles ingen Fuktigheet mera är/ giut sedan Silfweret uti Forma eller uti Flaskan som och måste wara tårkad.

Annan Form Sand.

Tag fijn Sand blanda den med Jern-Råst/