Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Flus at kasta på Sölfwer.

Kasta på Silfweret som smält är/ litet sönderstöt Wijnsteen litet Boras/ eller Glas-Galla/ eller tag Kalf ur Muren/ stöt den sönder och kasta der på/ och när det drifwer giut det uti warmt och smort Ingöte.

Om Silfweret är osmidigt

Smälter man det i Degeln/ när det är smält gör man Kakor aff blå Leer som är blandat med sönderstöt Glas Wijnsteen och Boras/ tårkar först Kakorna/ lägger 2 a 3 effter hwar an i Degeln låter dem liggia en halff fierdels Tima hwardera/ sedan giuter man det uth.

En Silfwer Flus.

Tag 1 Lod Salmiac en fierdels arsenicum Boras Wijnsteen koka/ stöt det och blandat och när Silfweret är smält så kasta det der på/ lät något ståt sedan och giut det då uth.

En Flus at giuta smidigt.

Tag småtstöt Venedisc Glas och Venedisk Twål/ när Silfweret drifwer i Degeln så lägg detta der i långsamt/ och lät det något stå.

Ett annat.

Tag Wijnsteen och Saltpeter/ rif under