Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


hwart annat/ kasta i Degeln när Silfweret är smält.

Ett annat.

Tag ett Lod bränd Wijnsteen Saltpeter Glas Galla lijka/ Venedisk Boras 14 Lod.

At siuda Silfweret hwit.

När Silfweret är wäl slijpat med Pimsteen och Watten/ och sedan slätat med Kål och Watten som för lärt är/ så glödgas det uti frisk opgången Eld at det rök warder/ då tas det ut/ och swalas af sig sielff/ uthi Elden måste ey wara Swafwel ellr Blyaska/ ty Swaflet gör swarta Fläckar och Blyt hål igenom/ tag sedan en half Handfult småstött Wijnsteen/ Handfult Salt til en Kanna rent Watten/ det kallas Wijnsteen.

Lägg detta uti en Koppar Skål som intet är feet utan wäl reen giord/ sät det på Elden at siudas och då det kokar lägg det glödgade Silfweret der uti/ så at Wijnsteen står något öfwer Silfweret/ lät det siuda något mer än en fierdels Tima/ tag det uth med en trä Pinna som intet är feet/ om der i röres med Jern så blif Silfweret helt röt.

Skura det med en Klut och reen fijn Hållensk