Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


gå under den andra Delen en Fingerbredt/ på det man kan antigen så mycket fastare löda det/ eller om det är stoort/ skrufwa igenom begge Delarna någorstans/ när det så förfärdigat är siudes det hwit som sagt är.

En Färga til förgylta Kädior.

Tag 12 Lod Salarmoniac, 1 Lod Salniter, 1 Lod Victril, 1 Lod Spangrön, alt skal wäl sönder rifwas/ och uti en glaserad Kruka med litet rent Watten allenast opkoka/ då strykes detta med en Pensel på Kädjan/ som först är uti Wijnsteen och Salt något sudin/ sedan lägges Kärdian på Elden/ och när Färgan på Keden opkokar tar man henne af Elden och leskar henne uti Urin.

En Fransösk Färga.

Tag 1 Lod hwit Victril, 1 Lod Grunspan/ 1 Lod Alun, 1 Salniter, 112 Lod Glasgal, ett halfft Lod Boras.

Pariser Färga.

Tag1 Lod Salmiac, 112 quintin Salniter, es Ustum, 2 Lod Salt/ rif til sammans med rent Watten der blir swart glödgat/ bestryk Arbetet enär det på Elden brunt blir/ läska det.

En hwit Gull-Färga.

Tag Alun en Deel/ Salniter en Deel/