Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


igenom hålet/ det gifwes liten Eld/ Tegelsteenarna läggias tre twär Finger tätt runt om Forman, och lägges så högt döda Kål/ småningom til at Waxet smältas utur Formen. På sidstone betäckes öfwer alt med döda Kål och Forman glödgas/ enär hon är glödgat och intet Wax eller fuchtighet uti henne fins/ tages Stenarna bort/ Silfweret smältes wäl flytande/ Forman sättes uti wåt Sand/ Sanden packas runt om henne/ Acktas wäl at intet oreent kommer neder i Forman, Silfweret giutas der uti.

När Silfweret är swalt slås Forman sönder/ Kärnan tages uth Jerntrån sammaledes/ Göterna fijlas eller sågas af/ hålen om de äre små slås de igen/ Figuren siudes hwit fylles med Bek och slås heel öfwer med en matt Puns, sedan reflas han med en grof/ effter med lint Riffel-Jern/ sidst med ett slått/ eller slijpas med Pims eller liten fijn Steen/ men alt i runden/ då låtes Bekket ur/ glödgas och siudes hwit.

Om det är en stoor Figur at Armar Been och Hufwud intet kunna giutas der wid/ så bör man oppå Waxet laga en Sarg

som sitter fast wid den ena Delen och kan

D 5