Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3

Til at blij en fulkåmlig Guld­smed eller Gularbetare fodras nödwendigt at kunna/ läsa/ skrifwa/ rijta och räkna/ Och effter Silwer och Guld äre dyra ock kåstbare Metaller/ gier man dem som begyn­na at lära; Kåppar at lära på/ så till at smida som stikka/ hwilken är så myket beqwemare här till som han uti arbete myket öfwerens stemmer med Sölfwer.

Således tages nu ett stykke Kåppar/ glödgas helt röd/ och skuras sedan medh sand/ slås på en Ambult med en müglig Hammar at det som poreust är eller otätt/ drifwes wäl till sammans/ och då det är öfwer slagit/ skafwes det med skafmessern/ glöd­gas åter/ och slås med en plattare Ham­mar/ åter skuras öfwer/ och slås saktare el­ler planeras det ena slaget wid det andra i rad. Sidst tager man en hel platt Ham­mar och spannar honom/ hwilket så kallas/ då han blir hel platt som han wore höflat/ och det slås intet det ena slaget wid thet andra/ uthan det ena slås snart hit det andra dit doch sakta.

Men när man begynner slå måste Kåpparn