Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


eller Guld sedan Steen sitter uti/ och tårckas långsamt på en warm Tegelsteen/ om man wil förbätra något Inlas så strykt fiskare der på

Diamanten Tint.

Lägges under Diksteenar för Folium.

Swart Elfenbeen tårt,

Bukas under något tiocka Taffelsteenar/ men är de kunna så giöras det an med litet Kersbärs Kåda och Watn/ och strykes med en Pensel i Kasten/ när det är tärkat för Elden så sätt Steen in. När man ammelerar och det är bedraget när in til Kanten/ så stryker amn wåt Trippel på Bläcket så fastnar det intet wid Jernet.

At göra en slät Guld Ring.

Slås först i Säcke tages Mått af Fingre med Bly och så långt slår man Gullet sedan glödgas det och fijlas jemt i endarna/ böges i hoop och lödes med Slaglod och Boras på Kål/ sedan riktas han och förfijlas/ sidst med en lind Fijl/ sedan färgas han och läskas i Brunst/ och der på poleras/ och hällas.

Dukat Guld kan lödas med weekt eller hård Slaglod/ men Cron Guld som skal ammeleras lödes altid med hårt Slaglod när Dukat Gule glödgas kan det skee rätt starkt/

men Cron Guld intet så starkt.

Guld
E 2