Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Steen och bestryk det som skal Föösilfras med en Bårsta.

När det är rent kan man straxt stryka Försölfwereringen på/ lät det afröka/ och löykat sedan uti Wijnsteen Salt och Watn/ sedan stryk Försölfwereringen åter på och således 3 gånger eller 4/ förste gången något tunt/ andra gången tjockar och så bårtåth/ leskat emellan hwar gång och kratsat/ första gången rökas starckare/ och andra gången mindre/ tridie än mindre sedan poleras.

Man kastar förgylt eller försolfrat Arbete i en Säck med sågat Eekespån och skakat der des det blir klart/ Det som är lödt måste kastas i Salt och Wijnsteen.

Försölfwereringen.

Rif 2 Lod Salgemme, 2 Lod Salmiac 2 Lod Glasgalla/ halft Qwintin Mercirium Sublimatum, det rijfwes apart på en Steen med litet Watn/ när de andra sakerna äre stötta så slå sedan Sölfweret der til 1 Lod/ tårt måste det wara/ sidst blandas Mercurium der till och rifwes wäl tilsammans.

Tag utbränt Sölfwer i en liten Kålff med litet SkedWatn/ och när det är skedat/ så slåt uti en Skål med Watn/ hwar i litet Salt är blandat/ så siuncker Silfweret til Båtn och häll sedan Watnet aff.

När man wil löda Messing med Teen/ tag Salmiac smelt det i Watn och när det är opfriskat/ så bestryk det med en fieder/ och det du wil löda måste wara så warmt at Teenet kan der på smälta då du skiuter det af och and der på/ item haf en Löd-Bult af Koppar och stryk Hartz der på och tag Tenet med Bulten sedan du har gnidit Bulten på en Läder Lap. Qwick Teen tages fierde parten Bly.

Specification på Gullsmedz och Gullarbetarnes Wärktyg.

Prober Nålar och Sten.
Ambultar.
Båcker-Iser.
Sparhackor.
Knorrar.
Båtten Jern.
Snarr-Iser.
Säcken.
Skamplement-Jern.
Ring-Iser.
Müglige Hammare.
Foot-Hammare.
Run Foot Hammare.
Planeer Hammar.