Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Salt och Watn och en droppa Skedwatn/ och kokas op/ sedan kratsas/ sedan sköttas med Öhl och så fijlas.

Är det slätt Arbete som en Sked så lägges det på jemna Kål och görs som sagt är/ men i stället för Skötel Bössa färgas det med grön Färga/ kratsas poleras och hållas.

När Stenarna äre infattade så slijpas Kastrn om kring/ sedan med Pims Bårstas sedan med Trippelbårsta/ fijna silfwer Kastar rifwas med Skafsbeen och Kårk.

Til at laga Ammelering af Guld/ lägg Salt och Wijnsteen uppå ett bögt Jern Bläck/ lägg Tingen der i satt på Elden och när det är sudit kastat häftigt i rent Watn.

Til at Förgylla Messing.

Qwickwasser til at Förgylla/ tag litet Skedwatn och litet Qwicksölfwer och blandat i en liten Flaska/ när man wil straxt brukat så hålt litet öfwer Elden at det blandas ihoop/ eliest kan det stå så några Dagar/ så skeer det af sig sielff.

Här af förqwicka hwad du har rent sudit i Salt och Wijnsteen och kratsat.

Bedrag sedan Gullet med en Styfft och lät det röka af/ syns der på några Fläckar grå/ så förqwickat och drag Guld der på och rökat åter af.

Stryk sedan Glödwax der öfwer och lät det sedan friskt afröka och afrbännas/ läsktt sedan i det Watn det har kokat/ kratsat sedan/ der på färgat/ halfparten Kuffer.Watten och Saltpeter litet opwärmt på elden/ blanda litet Wattn der til at det blir lagom tunt/ och stryk det litet warmt på med en Fieder.

Brän sedan af Färgan/ men akta grant at rätt som det begynner litet swartna så läskat i Urin med litet spisöl.

Sedan kokat i Wijnsteen Salt och reent Watn/ intet mer än at det opfinder/ sedan bårsta ut det med en Fönster Bårste/ sedan polerat/ der effter hällat uti swafwel Wijnsteen Salt liojka aff hwart slag.

Til at för Sölfwerera Warmt.

Tag Försilfringen och blanda litet med Watn på en